[Algemeen] [Huis kopen] [Samenwonen] [trouwen] [Testament] [Ondernemen] [Overlijden] [Codicil] [Vereniging] [Stichting] [Notaris] [Schenking] [Schepen] [Voogdij]


Schenkingen

Inhoud van deze pagina:

 


 

Schenken:

Schenken is een manier om een vermogensbestanddeel over te dragen aan een ander (zonder tegenprestatie).

Een ieder is vrij om schenkingen te doen, aan wie dan ook. Veel voorkomende schenkingen zijn die van ouder aan kind. Een ouder kan onbeperkt schenken aan zijn kind. De fiscus rekent echter, in beginsel, over de schenking schenkingsbelasting.

 

Jaarlijkse vrijstelling kinderen:

Het is wel mogelijk om bepaalde schenkingen te doen zonder schenkingsbelasting te betalen. Voor 2012 bedraagt het jaarlijks vrijgestelde bedrag voor een ouder die aan zijn kind schenkt € 5.030,- daarboven is dus belasting verschuldigd. De daarboven verschuldigde belasting is verdeeld in schijven (net als bij de inkomstenbelasting) en begint bij 10% over de eerste schijf en daarboven 20%.

Op papier schenken aan kleinkinderen
in 2012 is een schenking tot € 2.012,- per kleinkind vrijgesteld. Over het meerdere dient het kleinkind direct 30% dan wel 40% belasting te betalen.

Eenmalige vrijstelling:
Naast deze jaarlijkse vrijstelling bestaat er een eenmalige vrijstelling, voor schenkingen van ouder aan kind, ter grootte van € 24.144,- voor 2012. De jaarlijkse en de eenmalige vrijstelling kunnen niet in hetzelfde jaar worden gebruikt. Deze eenmalige vrijstelling kan worden gebruikt (alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen) als het kind een leeftijd heeft van tussen de 18 en de 35 jaar. Er is een uitzondering voor het geval het kind reeds ouder is dan 35 jaar maar gehuwd is met iemand jonger dan 35 jaar, in dat geval is een belastingvrije schenking van het eenmalige bedrag aan het kind toch toegestaan. In de aangifte moet op de vrijstelling een beroep wordt gedaan.

Verhoogde eenmalige vrijstelling:
De genoemde verhoogde eenmalige vrijstelling kunt u verhogen tot € 50.300,- voor 2012 voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning of een dure studie.

Andere vrijstellingen met betrekking tot de schenkingsbelasting
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen zijn volledig vrijgesteld indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang


Schenken op papier:

De (besproken) schenkingen kunnen ook worden uitgevoerd zonder het werkelijk overboeken van geld. In dat geval erkent de ouder een bedrag schuldig uit vrijgevigheid. Deze schuldigerkenning dient te gebeuren bij een akte van de notaris. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden, u dient zich dus af te vragen of de kosten opwegen tegen de in de toekomst te betalen successiebelasting. Hiermee wordt bedoeld de belasting die kinderen dienen te betalen als erfgenaam over hetgeen de ouder aan hen  nalaat indien hij komt te overlijden. Indien de schenker over een vermogen beschikt van enige omvang zullen de kosten al snel opwegen tegen de te betalen successiebelasting. 

De gedachte achter deze schuldigerkenning op papier is dat de schenker (ouder) geld schenkt en het meteen weer terug leent. Een voorwaarde die verbonden is aan het schenken op papier is dat de schenker de rente die verschuldigd is op het schuldig erkende bedrag werkelijk dient te betalen. Indien de schenker de rente dus niet betaalt dan zal de schenking niet het bedoelde belastingvoordeel opleveren en dient het kind bij het overlijden van de schenker alsnog belasting te betalen. 

Belasting:

Uitleg:

Schenkingsbelasting:

de te betalen belasting indien iemand een schenking ontvangt.

Erfbelasting:

de te betalen belasting indien iemand een erfenis ontvangt.

 


Maak via notarisinfo uw eigen akte op.        

Uiteraard zijn er nog veel meer aspecten verbonden aan schenkingen, de hier gegeven informatie pretendeert ook niet volledig te zijn, voor concrete vragen kunt u gebruik maken van snelle en vrijblijvende vraag en antwoord service van www.Notarisinfo.nl door uw vraag naar ons te mailen.